Nyitvatartás

H-P:9.00-18.00 Szo-V:9.00-19.00
Bővebben>>>Tavasz

Jegyárak, jegyvásárlás

Felnőtt jegy: 5000 HUF Gyermek jegy: 3500 HUF

Eredmények

A ZOO4NAT projekt eredményeként Budapesten és Kassán is olyan új létesítmények jöttek létre, amelyek magát a mentőmunkát, illetve a mentőmunkához kapcsolódó bemutatást szolgálják. A fentieken túl Budapesten a mentőmunkát szolgáló eszközbeszerzésekre is sor került. Lehetőség nyílt mindkét intézményben az ismeretterjesztő és szemléletformáló munka fejlesztésére, a mentőmunkával foglalkozó szakemberek szakmai tapasztalatcseréjét elősegítő szakmai rendezvények megtartására, illetve több fontos szakmai dokumentum elkészítésére is.

Új létesítmények Budapesten
A Fővárosi Állat- és Növénykertben új bemutató mentőközpont létesült, amely a Sünispotály nevet kapta. A mentőközpontot befogadó épület eredetileg 1908-ban épült az Állatkert egykori gazdasági udvarában álló kocsiszínként. Funkciója később többször is változott, 2009-től 2017-ig az állatorvosi állomás működött itt. A ZOO4NAT projekt indulása előtt a klinika az új gazdasági udvarban kialakított új épületbe költözött át, ezt követően pedig már a projekt keretében alakítottuk át bemutató mentőközponttá.

A Sünispotályban általános és speciális kezelőtér (ez utóbbit általában a mentett denevérek lakják), a gyógyulófélben lévő madarak számára kialakított beltéri fűtött, illetve kültéri röpdék, kültéri és beltéri résszel is rendelkező röpdegyüttesek, valamint számos további helyiség szolgálja a segítségre szoruló vadállatok mentését. Többek között jut hely arra is, hogy a rehabilitáció elengedés előtti szakaszában lévő denevérek is egy külön helyiségben, az ott függő drapériák között tanuljanak meg biztonságosan repülni, tájékozódni, felszállni és landolni is. A kezelőterek jó része, illetve a röpdék is úgy vannak kialakítva, hogy azokat a közönség is láthassa. Így a látogatók – üvegfalon keresztül – maguk is láthatják, hogyan foglalkoznak a gondozók és az állatorvosok a mentett állatokkal.

A Sünispotály nemcsak nagyobb kapacitással, jobb lehetőségekkel szolgálja a mentőmunkát, hanem ezzel együtt azt is lehetővé teszi, hogy az Állatkertet felkereső nagyközönség ne csak a lényegét, hanem minél több érdekes részletét is megismerhesse a mentőmunkának. Ennek érdekében a bemutató mentőközpont nézőterén interaktív elemekkel is kiegészített kiállítás mutatja be a vadállatmentés eredményeit, illetve azokat az okokat, amelyek miatt az állatok a mentőközpontba kerülnek. A folyamatosan vetített kisfilmek segítségével a közönség a sikeresen rehabilitált állatok szabadon engedésének élményét is átérezhetik.

A Sünispotály 2018. augusztus 16-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Elhelyezkedését tekintve a már említett egykori gazdasági udvar, illetve a szomszédos, az Állatkert által nemrégiben átvett területeken kialakított Holnemvolt Várban, az Állatkert új játszóparkjában található (ez az 1,5 hektáros zóna 2018 tavasza óta fogad látogatókat). A Sünispotály tehát az Állatkert területén belül igen szerencsés helyen van, hiszen a kertnek ez a zónája az itt található állatsimogatókkal, a Cápasulival, játszótérrel, illetve mese-játszóházzal különösen sok látogatót vonz, s ez a Sünispotályra, illetve az ott folyó mentőmunkára is ráirányítja a nagyközönség figyelmét.

Bár a Sünispotályban nemcsak a mentett sünök, hanem szinte az összes mentett állatunk megfordul, mégsem véletlen, hogy bemutató mentőközpontunk éppen ezt a nevet kapta. A sün ugyanis évek óta a mentett állatként legnagyobb számban bekerülő állatfaj, ráadásul a mesék népszerű szereplője is. Az ispotály pedig természetesen a kórház régies elnevezése. A Sünispotály azonban nem egyszerűen kórház a mentett állatok számára, hanem olyan komplex rehabilitációs létesítmény, ahol a bekerüléstől a szabadon engedésre való felkészítésig lényegében az állatok mentésének minden lépéséről, részfeladatáról gondoskodni lehet.

Új létesítmények Kassán
A ZOO4NAT projekt keretében a Kassai Állatkertben egyrészt három olyan bemutató röpde létesült, amelyek elsősorban mentett, de a vadonba vissza már nem engedhető állatok bemutatását szolgálják. Bár a mentőmunka esetében mindig a teljes rehabilitáció a cél, előfordulnak olyan mentett állatok is, akik már eleve olyan állapotban, vagy olyan jellegű sérülésekkel kerülnek be, hogy bár az életüket meg lehet menteni, de elengedni már nem lehet őket. Mentett madaraknál például van olyan típusú szárnysérülés is, amelynél a leggondosabb gyógykezelés mellett sem lehet már visszaadni a madár röpképességét, ami persze azt is jelenti, hogy az állat segítség nélkül nem tudna boldogulni a természetben. Az ilyen esetekben a mentőmunkához tartozik az állatról való élethosszig tartó gondoskodás, amely viszont lehetőséget jelent arra, hogy a közönség is megismerhesse azokat az őshonos fajokat, amelyekkel a mentőmunka során is gyakran találkozunk. A Kassai Állatkertben létesült röpdék ilyen állatok elhelyezését és bemutatását szolgálják. A röpdékhez természetesen korszerű információs rendszer is tartozik, amely nemcsak a bemutatott fajok biológiájáról tájékoztatja a látogatókat, hanem a mentőmunkáról is.

A Kassai Állatkert másik új létesítménye, amely ugyancsak a ZOO4NAT projekt keretében valósult meg, egy izgalmas erdei tanösvény, amelyet az Állatkert területén található természetes égererdőben alakítottak ki. Ez a bemutató komplexum a helyi, őshonos élővilág bemutatását szolgálja, nemcsak sok érdekes fajjal, hanem korszerű közönségtájékoztató rendszerrel is kiegészítve.
Az új létesítményeket 2019. június 1-én vehették birtokba a Kassai Állatkert látogatói.

Mentőmunkát szolgáló eszközbeszerzések Budapesten
A ZOO4NAT projekt arra is lehetőséget teremtett, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert az intézményben folyó mentőmunkához új állatgyógyászati és diagnosztikai eszközöket szerezzen be. Ezek közé tartozik például egy korszerű mobil ultrahangos berendezés, amely a mentett állatokkal kapcsolatos diagnosztikai munkát segíti. Sikerült továbbá egy új szállítójárművet is beszerezni a mentőmunkával összefüggő szállítási feladatokhoz. Ilyen feladatok például a szabadon engedéseknél, vagy pedig a mentett állatoknak az intézmény és a különféle partnerszervezetek (így például a Kassai Állatkert, de a különféle hazai szakmai partnerek, így a nemzeti parkok, illetve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület) közötti szállításakor merülnek fel.

A mentőmunkát közvetlenül szolgáló eszközbeszerzések körébe tartozik a Sünispotály berendezésének beszerzése és kialakítása is.

Ismeretterjesztő munka fejlesztése
A projekt megvalósítása során különösen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a mentőmunka színvonalának és kapacitásának emelése mellett a látogatók, a nagyközönség is minél többet tudhasson meg a mentőmunkáról, illetve minél többet láthasson belőle a saját szemével is. Ez nemcsak azért fontos, hogy helyes képük alakuljon ki általában az állatkertek, illetve kifejezetten a projektben részt vevő két intézmény munkájáról és természetvédelmi jelentőségéről. Hanem fontos azért is, mert az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő munkának egyúttal szemléletformáló hatása is van. Arról nem is beszélve, hogy az így bemutatott mentőmunkával megfelelő választ is tudunk adni a társadalom azon részének, aki aggódik a segítségre szoruló állatokért, de eddig nem igazán tudta, mi a teendő mondjuk egy fészekből kiesett énekesmadárral, egy törött szárnyú gólyával, vagy egy sérült sünnel.

A ZOO4NAT projekt keretében megvalósult új létesítményekhez, bemutató komplexumokhoz mind a két állatkert esetében – így a Budapesten létrehozott Sünispotály esetében is – korszerű információs rendszerek, interaktív elemekkel kiegészített, szemléletes ismeretterjesztő felületek készültek. A projekt keretében oktatási terv is készült, a már említett Sünispotály emeletén pedig egy külön ismeretterjesztő helyszínt alakítottuk ki Frakk-terem néven.

Fontos eredmény, hogy a Sünispotályt, mint bemutatóhelyet integráltuk az Állatkert ismeretterjesztő programjainak sorába. A szezon idején az úgynevezett „Légy ott!" programok egyik tematikus állomáshelye a Sünispotályban van, ahol előre meghirdetett időpontban a gondozók élő bemutatóval egybekötött tájékoztatást tartanak az ott folyó mentőmunkáról. A Sünispotály, illetve az általa nyújtott pedagógiai lehetőségek bekerültek az Állatkert pedagógiai programkínálatába is. Ezt a programot minden tanév kezdetén el szoktuk juttatni az óvodáknak, valamint az általános és a középiskoláknak is, hogy a pedagógusok ez alapján a kínálat alapján tudják tervezni saját munkájukat, ezen belül például a tematikus állatkerti látogatásokat, építve az intézmény, és ezen belül a Sünispotály által kínált pedagógiai lehetőségekre. A Sünispotállyal kapcsolatos pedagógiai kínálat kidolgozására szintén a ZOO4NAT projekt keretében kerülhetett sor.

Ugyancsak a projekt részeként több eseményt, ismeretterjesztő programot is megvalósítottunk, amelyeken a nagyközönség nemcsak a mentőmunkával, hanem magával a ZOO4NAT projekttel, és az általa lehetővé tett fejlesztésekkel is megismerkedhetett a nagyközönség. Ezekről a rendezvényekről itt olvashat bővebben.

A rendezvényekhez kapcsolódóan készült egy mobil kiállítás is, amelynek anyagát különböző rendezvényhelyszíneken elhelyezve módunk van még több emberrel megismertetni a mentőmunkát, és az annak fejlesztését segítő ZOO4NAT projektet is.

Szakmai tapasztalatcsere
A mentőmunkát és annak fogásait sehol nem tanítják. Természetesen szakképzettségre ezzel együtt is szükség van, de ezek csak alapot jelentenek a gyakorlati tudás elsajátításához. Ráadásul előfordulnak olyan ritkán bekerülő fajok is, amellyel egy-egy állatkert szakmai csapata csak néhanapján találkozik, így nehéz sok állaton és eseten alapuló tapasztalatokat szerezni velük kapcsolatban. Ha a fentiekbe belegondolunk, könnyen megérthetjük, hogy milyen fontos a szakmai tapasztalatcsere a mentőmunkával foglalkozó szakemberek között. Különösen szerencsés, ha ez a határokon, esetleg kontinenseken átívelő módon valósulhat meg, annál is inkább, mert bár ma már minden komolyabb állatkert foglalkozik természetvédelmi tevékenységgel, ezen belül az a fajta mentőmunka, amellyel például a Fővárosi Állat- és Növénykertben is foglalkozunk, az állatkertek világában nemzetközi szinten meglehetősen ritka dolognak számít. Éppen ezért a ZOO4NAT projekt keretében nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai tapasztalatcserét szolgáló rendezvények életre hívására, illetve erre alkalmas platformok, felületek létrehozására.

Ezek közül a legjelentősebb alighanem a 2019. május 27. és 29. között megtartott nemzetközi vadállatmentő konferencia volt, amelyen a vadállatmentés számos jeles, nemzetközi hírű szakembere vett részt nemcsak Szlovákiából és Magyarországról, hanem Csehországból, Horvátországból, Oroszországból, sőt még az Egyesült Államokból is. Erről a konferenciáról további információkat itt olvashat.

Ugyancsak a tapasztalatcserét szolgálták a ZOO4NAT projekt keretében szervezett workshopok, amelyekből Budapesten és a Velencei-tónál, illetve Kassán is tartottunk egyet-egyet, továbbá a tanulmányutak, amelyek során munkatársaink például Varsóban jártak. A workshopokról és tanulmányutakról itt olvashatók további információk.

A projekt keretében úgynevezett webináriumokra is sor került. Ez az elnevezés – illetve angol eredetije, a webinar – az internetre utaló web és a seminar (szeminárium) szavak összevonásából született. Lényegében internetes felületen megvalósított konferenciáról, az interneten követhető előadásokról van szó, amelyek közül többet is tartottunk a ZOO4NAT program keretében. Ezekről további információk itt olvashatók.

Szakmai dokumentumok
A ZOO4NAT projekt keretében végzett munkának több írásos eredménye is született. Ezek egyike az 56 oldalas Vadállatmentési protokoll, amely egyrészt útmutatással szolgál a különféle állatmentési helyzetek mindegyikének leghelyesebb kezelésére, másrészt alapjául szolgálhat annak, hogy a különböző vadállatmentéssel foglalkozó szervezeteknél, mentőközpontokban egységes elvek és eljárásrend szerint gondoskodjanak a mentett állatokról. A közös szakmai alapelvek nagy mértékben segítik a szervezetek közötti együttműködés hatékonyságát.

Nem kevésbé fontos a projekt megvalósítása során elkészített Közös marketing stratégia, amelyre többek között azért is szükség van, mert a mentőmunkához hatékony marketing tevékenységnek is kell társulnia. A vadállatmentés csak megfelelő társadalmi támogatás mellett lehet hatékony, és természetesen szükség van arra is, hogy a döntéshozók, illetve általában a közvélemény fontosnak tartsa ezt a tevékenységet. Emellett a mentőmunka pénzügyi feltételeinek megteremtéséhez is fontos a jól átgondolt marketing tevékenység.

Kisfilmek
A ZOO4NAT projekt keretében két kisfilm is készült. Az egyik magát a projektet, illetve azt mutatja be, hogy a projekt eredményeképpen hogyan sikerült fejleszteni a vadállatmentéssel kapcsolatos tevékenységet Kassán és Budapesten is. A másik kisfilm egy gólya történetén keresztül ismerteti meg a nagyközönséget a vadállatmentés fontosságával.

 

 

A weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját!